Jag heter Peter Raners och har sysslat med golfbanor sedan 1983.

Mestadels med Sandliden GCC men även hjälpt Landeryd och

Linköpings GK periodvis.

Vintertid år jag verksam som bildkonstnär och har fortlöpande

utställningar i Sverige och ute i övriga världen.